SAĞLIK EKİBİ

İSİM SOYAD GÖREV
DR. ÖMER BATIN GÖZÜBÜYÜK KULÜP DOKTORU
DR. ANIL IŞIK SAĞLIK KURULU DANIŞMANI
CANSU ALPASLAN UZMAN DİYETİSYEN
MEHMET AKMAN UZMAN FİZYOTERAPİST
İOAKİM İPSEFTEL UZMAN FİZYOTERAPİST
YUSUF GÜMÜŞ MASÖR
KORAY

MEHMET ALİ

AKYÜZ

POLAT

MASÖR

MASÖR